Cách đăng thảo luận, thắc mắc về bài học

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Khi bạn có những thắc mắc trong quá trình học, bạn có thể đăng câu hỏi lên mục thảo luận ngay một bên bài học để thầy sắp xếp thời gian hỗ trợ. Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau: (...)

Did this answer your question?