Tôi muốn xin thông tin facebook, email, điện thoại, fanpage cá nhân của GV để liên hệ trực tiếp

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Mellori có cam kết về việc bảo mật thông tin của giảng viên. Trong trường hợp cần giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc, vui lòng đăng tại mục thảo luận. (Xem hướng dẫn đăng thảo luận)

Did this answer your question?