Làm sao đổi sang khóa học khác?

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Trong trường hợp Quý học viên muốn đổi khóa học, vui lòng truy cập https://mellori.education/ hoặc liên hệ [email protected] để được hỗ trợ.

 

Lưu ý điều kiện đổi khóa học:

- Chưa vượt quá 30 ngày kể từ ngày thanh toán

- Học viên chưa học quá 50% thời lượng khóa học

- Học viên sẽ phải đóng bù phần chênh lệch nếu khóa học mới có giá trị cao hơn khóa học hiện tại.

- Mỗi khóa học chỉ được đổi 1 lần duy nhất.

- Khi đã thực hiện đổi khóa học thì sẽ không được hoàn học phí khóa đó nữa.

Did this answer your question?