Quy trình hoàn tiền tại Mellori

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Để được hoàn tiền, khóa học của bạn cần thỏa mãn điều kiện hoàn tiền (Chính sách hoàn tiền)

Với các khóa học đủ điều kiện hoàn tiền, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1:

Truy cập https://xxx.mellori.education, đăng nhập bằng tài khoản Mellori.

Hình minh họa

Chọn mục hỗ trợ ở góc phải màn hình. Điền đẩy đủ các thông tin trong cửa sổ hỗ trợ (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học)

Hình minh họa

Bước 2:

Sau khi gửi yêu cầu, bạn vui lòng kiểm tra email phản hồi từ Mellori. Vui lòng cung cấp các thông tin hoàn tiền trong email để Mellori có thể hoàn tiền cho bạn.

Mellori đã nhận được yêu cầu hoàn tiền của bạn.
Vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin dưới đây để Mellori xét duyệt đề xuất hoàn tiền của bạn.


1. Thông tin khách hàng:
- Họ tên khách hàng (Bắt buộc điền đầy đủ họ và tên):
- Số điện thoại đăng kí:
- Email đăng kí:
- Khóa học đã mua:
- Hình thức thanh toán:
- Số tiền thanh toán:
- Lý do muốn hoàn tiền
- CMND (chụp 2 mặt):
2. Thông tin tài khoản
- Tên chủ tài khoản:
- Số tài khoản:
- Ngân hàng:
- Tên chi nhánh:
*Lưu ý: Khách hàng cần điền đầy đủ tất cả các thông tin để được xử lý yêu cầu hoàn tiền.
Đề xuất hoàn tiền của bạn sẽ được Mellori phản hồi trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn cung cấp thông tin.

*Lưu ý: Khách hàng sẽ chịu phí hoàn tiền là 50k khi nhận hoàn tiền từ Mellori.

Did this answer your question?