Cách sử dụng giỏ hàng tại Mellori

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Giỏ hàng - một chức năng giúp bạn mua nhiều khóa học cùng một lúc, thanh toán nhiều khóa học nhanh hơn và tham gia các khóa học sớm hơn. Giỏ hàng cũng là cách để bạn lưu lại những khóa học bạn quan tâm để sau này có thể truy cập vào tìm hiểu kỹ hơn

  • Thêm vào giỏ hàng: Nhấn vào nút "Tới giỏ hàng"  để thêm khóa học đó vào giỏ hàng của bạn.

Hình minh họa

  • Xem Giỏ hàng của bạn: Nhấn vào biểu tượng Giỏ hàng ở góc trên bên phải màn hình.

Hình minh họa

  • Bạn có thể thêm nhiều khóa học muốn mua vào trong giỏ hàng và thanh toán trong một lần

Hình minh họa

  • Trong trường hợp bạn muốn bỏ khóa học đã chọn, vui lòng bấm vào biệu tượng thùng rác bên cạnh khóa học

Hình minh họa

Did this answer your question?