Cách tìm kiếm khóa học trên Mellori

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Để tìm kiếm khóa học, bạn vui lòng thao tác theo 1 trong 2 cách sau

Cách 1: Tìm theo từ khóa

- Nhập từ khóa (tên giảng viên, tên khóa học,...) vào trong ô tìm kiếm; gõ Enter 

Hình minh họa

- Kết quả là các khóa học liên quan đến từ khóa mà học viên đang tìm kiếm và các gợi ý liên quan

Hình minh họa

Cách 2: Tìm theo danh mục

- Chỉ chuột vào chủ đề khóa học bạn muốn tìm kiếm trong cột "Danh mục"

- Hệ thống hiển thị ra các chủ đề và gợi ý cho bạn các khóa học nổi bật thuộc danh mục mà bạn đang quan tâm

Hình minh họa

Did this answer your question?