Hướng dẫn sử dụng voucher trên trang mellori.education

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Bước 1: Truy cập mellori.education

 

Bước 2: Lựa chọn khóa học bạn muốn mua và thêm vào giỏ hàng của bạn

 

Bước 3: Vào mục "Giỏ hàng" để tiến hành thanh toán

 

Bước 4: Nhập mã voucher của bạn và chọn "Áp dụng"

 

Bước 5: Chọn "TIến hành thanh toán" và hoàn tất các bước thanh toán cho khóa học của bạn.

Did this answer your question?