Tôi đã thanh toán online nhưng chưa nhận được khóa học?

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn SMS và email (cả phần spam) để thấy thông tin khóa học (hoặc mã kích hoạt) mà Mellori đã gửi.

Trong trường hợp vẫn chưa tìm thấy thông tin, vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Truy cập https://mellori.education, đăng nhập bằng tài khoản Mellori

Hình minh họa

Chọn mục hỗ trợ ở góc phải màn hình. Điền đẩy đủ các thông tin trong cửa sổ hỗ trợ (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và hình ảnh thanh toán)

Hình minh họa

Cách 2: Gửi email tới [email protected] (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và hình ảnh thanh toán)

 

Sau khi nhận được thông tin, Mellori sẽ liên hệ lại để hỗ trợ bạn

Did this answer your question?