Tôi thanh toán bằng hình thức COD, khi nào tôi nhận được khóa học?

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Bạn vui lòng theo dõi thông tin nhận đơn trong email hoặc tin nhắn từ Mellori.

Trong trường hợp chưa nhận được thông tin giao hàng, học viên vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:

 

Cách 1: Truy cập https://mellori.education, đăng nhập bằng tài khoản Mellori

Hình minh họa

Chọn mục hỗ trợ ở góc phải màn hình. Điền đẩy đủ các thông tin trong cửa sổ hỗ trợ (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và mã vận đơn)

Hình minh họa

Cách 2: Gửi email tới [email protected] (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và mã vận đơn)


Sau khi nhận được thông tin, Mellori sẽ liên hệ lại để hỗ trợ bạn.
 

 

Did this answer your question?