Hệ thống học trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

1) Tôi nên làm gì khi gặp lỗi hệ thống không thể tham gia lớp học?
Trả lời: Khi gặp vấn đề về hệ thống, học viên thực hiện lần lượt các thao tác sau:
Thao tác 1:  Ấn Ctrl + F5 trên Window và Command + Shift + R trên MacOs.
Thao tác 2: Liên hệ tổng đài hỗ trợ 090 226 1879 nếu thao tác 1 không thành công.

2) Tôi có thể tham gia học trực tuyến trên điện thoại được hay không?
Trả lời: Nền tảng Mellori đã hỗ trợ đồng thời trên cả máy tính và điện thoại qua trình duyệt. Học viên cần cài đặt các trình duyệt như Chrome, Firefox, Edge trên điện thoại để có thể sử dụng đầy đủ tính năng của lớp học. Trước khi tham gia lớp học, học viên cần kiểm tra kỹ thuật kỹ thuật để sẵn sàng cho lớp học.

Lưu ý: do nội dung học trong mỗi bài học nhiều, lớp học diễn ra trong thời gian dài và nhiều tính năng tương tác nên học viên được khuyên sử dụng máy tính sẽ có trải nghiệm tốt nhất.

3) Tôi có thể làm bài tập hay làm bài kiểm tra trên điện thoại được hay không?
Trả lời: Học viên có thể sử dụng tính năng làm bài tập và kiểm tra trên điện thoại. Học viên có thể truy cập tất cả bài học trên điện thoại và chuẩn bị bài, làm bài tập về nhà bất kỳ lúc nào.
Với bài kiểm tra, chúng tôi khuyên học viên nên sử dụng máy tính để có sự tập trung và trải nghiệm tốt nhất khi làm bài.

4) Tôi có thể xem điểm thi các bài tập tuần trước, bài thi được hay không?
Trả lời: Điểm các bài tập được lưu sẵn trên hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị điểm của lần làm bài gần nhất cũng như lịch sử làm bài các lần trước đó.

Did this answer your question?