Cách kích hoạt khóa học tại Mellori

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Trước khi tham gia học trên Mellori, bạn cần kích hoạt tài khoản. Mỗi lần mua khóa khóa học bạn sẽ nhận được 1 mã kích hoạt. Để kích hoạt thành công, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:                                                                                                    

                                                                                                    

Bước 1: Đăng nhập trên Mellori với tài khoản của bạn. (Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng xem Hướng dẫn đăng kí)                                                                                                    

                                                                                                    

Bước 2: Nhấn vào mục "Kích hoạt khóa học"     

Did this answer your question?