TẠO VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Mỗi học viên của Mellori sẽ có 1 trang cá nhân để hiển thị các thông tin của mình. Trong quá trình bạn học, nếu bạn có trao đổi trên mục thảo luận, các học viên khác cùng khóa học sẽ thấy được tên và ảnh hiển thị của bạn.
Tương tự, bạn sẽ thấy được phần thảo luận của học viên khác trong cùng 1 khóa học. Bạn có thể dễ dàng tạo và thay đổi các thông tin cá nhân theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://mellori.education
Bước 2: Nhấn vào Cài đặt

Bước 3: 

Did this answer your question?