QUÊN MẬT KHẨU

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Bạn vui lòng lấy lại mật khẩu của mình theo hướng dẫn sau:                

                               

Bước 1: Truy cập https://mellori.education/ và chọn "Đăng nhập" 
Bước 2: Nhấp vào Quên mật khẩu

                              

Did this answer your question?