TÌM KIẾM KHOÁ HỌC ĐÃ MUA

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Để tìm kiếm các khóa học bạn đã mua, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

- Đăng nhập tài khoản Mellori của bạn

- Bấm vào mục "Khóa học của tôi" ở góc trên màn hình 

Did this answer your question?