TẢI KHOÁ HỌC VỀ MÁY?

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Chính sách về khóa học của Mellori giải đáp về thông tin này như sau:

1. Quyền mua khóa học

Theo quy định về Chính sách dịch vụ của Mellori:
Quyền mua trên Mellori - Nền tảng học online cho người đi làmquyền xem video và truy cập vào lớp học.
Khách hàng cam kết sử dụng các dịch vụ và bất kỳ nội dung nào trên Mellori cho mục đích học tập và phi lợi nhuận. Khách hàng không có quyền cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng không được sử dụng nội dung được cung cấp trên Mellori để phục vụ các hoạt động công chúng hoặc trình chiếu cho số đông người xem.

 

2. Không có quyền Download video

Các khóa học trên Mellori thuộc sở hữu của Giảng viên và Mellori . Khách hàng là những người mua quyền truy cập nội dung, không có quyền tải xuống (download) với mọi hình thức.
Tài sản khóa học sở hữu trí tuệ, công sức của tác giả đã đầu tư vào nội dung. Chúng tôi rất mong quý khách hàng sẽ hiểu và tôn trọng quyền sở hữu của tác giả.

 

3. Không có quyền chia sẻ tài khoản

Theo quy định bảo mật thông tin, mỗi khách hàng bao gồm một Email và một Số điện thoại là định danh duy nhất trên hệ thống của Mellori.
Mỗi khách hàng/ Mỗi tài khoản mua quyền truy cập nội dung cho mục đích học tập và phi lợi nhuận.
Khách hàng không chia sẻ tài khoản cho email và số điện thoại khác được.

 

Mellori  - Nền tảng học online cho người đi làm mong muốn mang đến môi trường học tập văn minh, hiện đại cho hàng triệu người Việt Nam.
Để tạo ra môi trường như vậy, chúng tôi mong sự tuân thủ các quy định bảo mật thông tin của khách hàng.


Xin trân trọng cảm ơn.

Did this answer your question?