Điều chỉnh chất lượng video

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Mellori tự động tối ưu hóa độ phân giải video dựa trên tốc độ kết nối internet của bạn, nhưng chất lượng video có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng chữ HD ở góc dưới cùng bên phải của trình phát khóa học. Bạn có thể chọn độ phân giải 360p, 480p, 720p và 1080p (nếu có) cho chất lượng video.

Did this answer your question?